Гражданско дело 13903/2016 - Решение - 06-03-2017

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  674                                    06.03.2017 година                             град Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

           ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, ІХ граждански състав, в публично заседание на двадесет и седми февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРИСТИНА ТАБАКОВА                                                   

 

при участието на секретаря Павлина Попова

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 13903 по описа на съда за 2016 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

..............................................................................................................................................................................................................................

Така мотивиран съдът,

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ молбата на В.Р.Ж., в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете А.А.И., ЕГН **********, против А.А.И., ЕГН **********,  за защита срещу упражнено спрямо детето А. от ответника на 16.09. и 17.09.2016 г., домашно насилие.

ОСЪЖДА В.Р.Ж., ЕГН: **********, да заплати по сметка на Пловдивския районен съд държавна такса в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/, на основание чл. 11, ал. 3 ЗЗДН.

    ОСЪЖДА В.Р.Ж., ЕГН: **********, да заплати на А.А.И., ЕГН **********, сумата от 580 лв. /петстотин и осемдесет лева/, представляща съдебно – деловодни разноски пред настоящата инстанция, на основание чл. 78, ал. 3 ГПК.

 

            Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в 7 – дневен срок от връчването му.

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

Вярно с оригинала:П.П.