Гражданско дело 1345/2016 - Решение - 18-09-2017

Решение по Гражданско дело 1345/2016г.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 3224                                      Година 18.09.2017                            Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                               ХІІІ граждански състав

На осемнадесети септември                               две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА - ГУРГОВА

 

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 1345 по описа за 2016 година

и за да се произнесе, взе предвид:                   

Производството е за поправка на очевидна фактическа грешка с правно основание чл.247 ал.1 от ГПК.

С Молба от 05.07.2017 г. ответника по делото „НЕТКРЕДИТ” ООД, гр. София е поискал от съда да поправи допуснати в Решение №3489/16.11.2016 г. очевидни фактически грешки при изписване на прекратения договор от 29.07.2014 г. договор, за който производството по делото е било прекратено поради оттегляне на исковата претенция за него.

            След преглеждане на материалите по делото, съдът намира че действително от материалите по делото се установява, че процесния договор е с наименование Договор за потребителски кредит до заплата № *** от 29.07.2014 г.

Ето защо, съдът намира, че следва да поправи допуснати от съда очевидни фактически грешки в обстоятелствената част и диспозитива на решението, като на страница пета от решението, ред втори от горе надолу, след израза: „ищеца е оттеглил исковата си претенция за”, да се чете: „Договор за потребителски кредит до заплата № *** от 29.07.2014 г.” И на страница шеста от решението, ред дванадесети от долу нагоре, след израза: „ПРС, ХІІІ гр. с., по отношение на”, да се чете: „Договор за потребителски кредит до заплата № *** от 29.07.2014 г.

Воден от гореизложеното, съдът

 

Р         Е         Ш        И:

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешки на основание чл. 247 ал.1 от ГПК в Решение №3489/16.11.2016 г. по гражданско дело № 1345/2016 г. по описа на ПРС,  както следва:

В обстоятелствената на решението, на страница пета, ред втори от горе надолу, след израза: „ищеца е оттеглил исковата си претенция за”, да се чете: „Договор за потребителски кредит до заплата № *** от 29.07.2014 г.

В диспотива на решението, на страница шеста, ред дванадесети от долу нагоре, след израза: „ПРС, ХІІІ гр. с., по отношение на”, да се чете: „Договор за потребителски кредит до заплата № *** от 29.07.2014 г.

                        РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок  от получаване на съобщението от страните пред ПОС.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

                    МАРИЯ ЛИЧЕВА-ГУРГОВА

 

Вярно с оригинала!

В.Т.