Гражданско дело 13124/2016 - Определение - 19-10-2016

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 8925                       19.10.2016г.                                       гр. Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, І граждански състав, в закрито съдебно заседание на 19.10.2016г., в състав

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: Анета Трайкова

 

             като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 13124 по описа на съда за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            С молба от 18.10.2016 година ищецът „Ник Експрес 07“ ЕООД е направил оттегляне от предявения иск срещу М.В.К..

            Оттеглянето на исковете е извършено преди първото по делото с.з., поради което не е нужно съгласие на ответника.

            Мотивиран от горното и на основание член 232 от ГПК, съдът

 

                                                            ОПРЕДЕЛИ:

 

            ПРЕКРАТЯВА  производството по  гр. дело № 13124 по описа на ПРС, І гр. състав за 2016 г.

           

   Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                           Районен съдия:/п/ А. Трайкова

 

Вярно с оригинала: Ц.Т.