Гражданско дело 12726/2016 - Определение - 20-10-2016

Определение по Гражданско дело 12726/2016г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №9028

 

гр. Пловдив, 20.10.2016г.

 

         ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, І бр. състав в закрито съдебно заседание на 20.10.2016 година, в състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 12726 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е било образувано по молба на К.К. против Г.Т. по реда на чл.132 СК.

         С разпореждане от 27.09.16г. съдът е дал указания в едноседмичен срок ищцата да внесе държавна такса от 50лв. Съобщението за това е било връчено на 29.09.16г. след което не са изпълнени указанията на съда.

Ето защо и на основание чл.129, ал.3 от ГПК исковата молба следва да се върне, а производството по делото да се прекрати.

         По изложените съображения съдът

           

                                                ОПРЕДЕЛИ:

 

         ВРЪЩА молбата на К.Х.К. против Г.Б.Т. по реда на чл.132 СК.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 12726/2016г. на ПРС, І бр. с. 

 

Определението подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца. 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ :/п/Татяна Маслинкова

 

Вярно с оригинала

ЕЛ