Гражданско дело 12455/2016 - Определение - 31-10-2016

Определение по Гражданско дело 12455/2016г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 9366

 

гр. Пловдив, 31.10.2016 г.

 

         ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ІV БРАЧЕН състав, в закрито съдебно заседание на тридесет и първи  октомври две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА  КОСТАДИНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията  гр. д. № 12455 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Постъпила е молба от адв. Н.  А. -пълномощник на ответника по делото – Г.  А.В. ЕГН ********** , с която завява, че  в  ПРС е входирана искова молба от Г.  А.В. ЕГН ********** против И.С.В. с правно основание чл.49 от СК като е  образувано  гр. дело № 8022/16г.. на ІІ брачен състав при  ПРС. На това основание се иска съдът да прекрати производството по настоящото дело.

         След направена  служебна  справка  в деловодството на  ПРС  се  установи , че в действителност  в ПРС , ІІ бр. с-в е  образувано  гр. дело  № 8022/16г. Към настоящия момент и двете  дела са висящи пред един и същи съд – ПРС, страните са същите, основанието на иска е едно и също, като  към настоящия момент по-рано  образуваното дело  е в по-напреднала  фаза на развитие. В този ред на мисли настоящият състав намира, че по-късно образуваното дело, а  именно настоящето  такова - гр. д. № 12455/16г. по  описа на  ПРС, ІV бр. с-в следва да се прекрати служебно от съда.

Предвид  горното  съдът

          

                                                        О П Р Е Д Е Л И:

           

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 12455/16г. по  описа на  ПРС, ІV бр. с-в на основание чл. 126 ал.1 от ГПК.

          

         Определението за прекратяване на делото подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

                    

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадинова

 

         Вярно с оригинала

         С.Ч.