Гражданско дело 12279/2016 - Определение - 13-03-2017

Определение по Гражданско дело 12279/2016г.

ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017                                                     град Пловдив

Пловдивски районен съд                             ХІІІ граждански състав

На тринадесети   март                                       2017  година

В публично заседание в следния състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА - ГУРГОВА

 

Секретар: Мария Христова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

гражданско дело  номер 12279  по описа за 2016 година.

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

..................................................................................................................................................................................

С ОГЛЕД направеното изявление в днешното съдебно заседание от молителя и предвид липсата на възражение от ответната страна, тъй като искането се прави след първото съдебно заседание, съдът намира искането за основателно и допустимо и следва да прекрати производството по делото, поради оттегляне на молбата.

С ОГЛЕД на горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 12279/2016 година по описа на ПРС – ХІІІ граждански състав, поради оттегляне на молбата от молителя.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от днес.

 Протоколът се изготви  в СЗ.

Заседанието се закри в 14.26ч.

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Мария Личева – Гургова.

 

 

                                                                  СЕКРЕТАР:/п/ Мария Христова.

 

 

Вярно с оригинала.

М.Х.