Гражданско дело 12256/2016 - Определение - 19-10-2016

Определение по Гражданско дело 12256/2016г.

П Р О Т О К О Л

 

Година 2016                                                                                       гр. ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                       V  брачен състав

На деветнадесети октомври                                                              2016 година

В  публично заседание в следния състав:

 

                                                           Председател: СВЕТЛАНА НЕДЕЛЕВА

 

Секретар: Анелия Деведжиева

 

Сложи  за  разглеждане  докладвано от  съдията

гр. дело   12256   по описа за   2016   година.

На поименното повикване в 09:36 часа се явиха:

 

При спазване изискванията на чл. 142, ал. 1 от ГПК.

.....................................................................................................................

Съдът, предвид така направените изявления и на основание чл. 232 от ГПК,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 12256/2016г. по описа на ПРС, V брачен състав, поради оттегляне на исковата молба.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на съдебното производство подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС, в едноседмичен срок от днес.

 

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съдебно заседание.

ЗАСЕДАНИЕТО се закри в 09:39 ч.

 

 

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Светлана Неделева

 

 

                                                      СЕКРЕТАР: п/ Анелия Деведжиева

 

 

Вярно с оригинала.

А.Д.