Гражданско дело 12133/2016 - Решение - 28-10-2016

Решение по Гражданско дело 12133/2016г.

                         Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 3 2 2 5

                               гр. Пловдив, 28.10.2016г.

 

                                  В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, V брачен състав, в открито заседание на двадесет и четвърти октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                                     Председател: Светлана Неделева

 

при участието на секретаря Анелия Деведжиева, като разгледа докладваното  от съдията гр. дело № 12133 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по молба с правно основание чл. 50 СК, подадена от Д.С.Г., ЕГН: **********, живущ ***, и М.В.Г., ЕГН: **********,***.

...........................................................................................................................

 

Така мотивиран, съдът

 

                                             Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА, с развод по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, гражданския  брак между Д.С.Г., ЕГН: **********, и М.В.Г., ЕГН: **********, сключен на *** година в град С., за което е съставен акт от *****г., съгласно Удостоверение за граждански брак № ***/***г. на РНС “В.Л.” град С.

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51              ал. 1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

След прекратяването на брака семейното жилище, находящо се в                гр. П., ул. “К.” № **, се предоставя за ползване на съпругата М.В.Г., ЕГН: **********.

Съпрузите се съгласяват, че след прекратяването на брака няма да се дължи помежду им издръжка, като декларират, че и двамата са пенсионери с почти еднакви по размер пенсии.

         След развода съпругата М.В.Г., ЕГН: **********, запазва и ще продължи да носи брачното си фамилно име  -  Г..             

 

 Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  

 

                                          

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Светлана Неделева

Вярно с оригинала

А.Д.