Гражданско дело 12048/2016 - Определение - 20-10-2016

                                           О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е   № 9030

 

                                      20.10.2016 г., гр. Пловдив

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ брачен състав, в закрито заседание на  двадесети октомври две хиляди и шестнадесета година, в състав :

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

Като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 12048  по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното :

          В отговора на исковата молба ответникът Т. *** е направил възражение за местна подсъдност  на основание чл. 119,ал.3 от ГПК.  

 Производството по делото на  основание чл. 119,ал.3 от ГПК следва да бъде прекратено и делото да се изпрати на Районен съд – гр. А. по подсъдност.

         Ето защо съдът

 

                                      О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

          ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №  12048/2016 г. на ПРС – ІІ бр. състав.

         ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – гр. А.

         Определението подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР