Гражданско дело 12/2016 - Решение - 04-05-2016

Решение по Гражданско дело 12/2016г.

                                          Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  1499                       04 05 2016година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      ІІI брачен  състав

 

На   05 04 2016година

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

 

Секретар : Иванка Боева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер   12  по описа за 2016 година,

 

Р     Е     Ш     И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между  Г. Е.Б. – М. ЕГН ********** И Д.С.М. ЕГН **********,****** година с Акт № ***/******* Г на Община П., като дълбоко и непоправимо разстроен.

ВИНА за настъпилото разстройство на брака има съпругът .

          ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата да носи предбрачната си фамилия   - Б.

ОСЪЖДА Д.С.М. ЕГН **********, да заплати по сметка на ВСС сумата от 60 лв. (шестдесет лева), представляваща държавни такси за настоящото производство. 

ОСЪЖДА Д.С.М. ЕГН **********,    да заплати на Г. Е.Б. – М. ЕГН ********** сумата от 625лв – разноски по делото

 

Решението подлежи на обжалва с въззивна жалба пред Окръжен съд  в 2 – седмичен срок  от съобщението за изготвянето му.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

Вярно с оригинала.

И.Б.