Гражданско дело 11707/2016 - Решение - 31-10-2016

Решение по Гражданско дело 11707/2016г.

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер        3251/                 31.10.2016   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      І брачен състав

На тридесет и първи октомври две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание на двадесет и пети октомври две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  11707                                                           по описа за 2016 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Молба с правна квалификация чл.50 от СК.

...............................................................................................................................

Ето защо, съдът

Р    Е    Ш    И:

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Н.Й.Н., ЕГН **********, с адрес: *** и С.С.Н., ЕГН **********, с адрес: ***, сключен на ***г. в *** за което е съставен Акт за граждански брак № ***-*** от ***г. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51, ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

ПОСТАНОВЯВА след развода С.С.Н., ЕГН ********** да запази брачното фамилно име Н..

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в **** на С.С.Н., ЕГН **********.

Съпрузите не си дължат издръжка след прекратяване на брака.

Страните заявяват, че по време на брака не са придобивали право на собственост или други вещни права върху недвижими имоти и нямат открити влогове.

Относно придобитите по време на брака движими вещи са постигнали извънсъдебна спогодба относно начина, по който ще бъде прекратена съсобствеността върху тях след постановяване на развода.

 

Решението не подлежи на обжалване.   

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Маслинкова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.