Гражданско дело 11374/2016 - Определение - 03-10-2016

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 8302                        03.10.2016г.                                       гр. Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, І граждански състав, в закрито съдебно заседание на 03.10.2016г., в състав

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: Анета Трайкова

 

           като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 11374 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

          С молба от 03.10.2016 година ищецът В.М.И., чрез адв. Х.Д., е направил оттегляне на предявения иск за отмяна на наложена му забележка със заповед № */01.08.2016г. срещу ответника „Карлсберг България” АД. Не се претендират разноски.

          Оттеглянето на иска е извършено преди първото по делото с.з., поради което не е нужно съгласие на ответника.

          Мотивиран от горното и на основание член 232 от ГПК, съдът

 

                                                ОПРЕДЕЛИ:

 

          ПРЕКРАТЯВА  производството по  гр. дело № 11374 по описа на ПРС, І гр. състав за 2016 г.

         

   Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                            Районен съдия:/п/ А. Трайкова

 

Вярно с оригинала: Ц.Т.