Гражданско дело 1082/2016 - Решение - 19-10-2016

Решение по Гражданско дело 1082/2016г.

                                                  РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер  3073                          19.10.2016   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      І брачен състав

На деветнадесети октомври две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание на двадесет и шести септември две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: СВОБОДА АЛЕКСАНДРОВА

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  1082                                                  по описа за   2016 година

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между В.П.Г., ЕГН ********** с адрес: *** и И.И.Г., ЕГН ********** с адрес: ***.***., за което е бил съставен Акт за граждански брак № ***г., като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината.

ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата В.П.Г., ЕГН ********** да запази брачното фамилното име Г..

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище на адрес: гр. П.*** на И.И.Г., ЕГН **********.

ОСЪЖДА И.И.Г., ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 10,00 лева /десет лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА В.П.Г., ЕГН **********  да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 10,00 лева /десет лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Пловдивския окръжен съд.

 

 

СЪДИЯ: /п/

 

Вярно с оригинала:

ВК