Гражданско дело 10790/2016 - Решение - 20-10-2016

Решение по Гражданско дело 10790/2016г.

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер      3093          20.10.2016   Година                        Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      IV брачен състав

На    двадесети  октомври                     две хиляди и шестнадесета  година

В публично заседание на седми  октомври      две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

 

    Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

Секретар: София Чаушева

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер 10790                                                     по описа за   2016 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Молба с правна квалификация чл.50 от СК.

*************************************************************

Ето защо, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между Б.А.Н.-А., ЕГН: ********** и К.Д.А., ЕГН: **********, сключен на ***** г. в град П., общ. П., обл. П., за което е издаден Акт за граждански брак № ***** г. от общ. П., обл. П. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

  

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

 

Молителите заявяват, че след прекратяването на брака няма да си дължат издръжка един на друг.

 

Семейното жилище, находящо се в гр. П., ж. к. **** е собственост на родителите на Б.А.Н.-А., ЕГН: ********** и занапред ще остане за ползване от нея.

 

Съпрузите заявяват, че нямат незадоволени жилищни нужди.

 

Двамата съпрузи не си дължат и не претендират издръжка помежду си след прекратяването на брака.

 

          След развода съпругата Б.А.Н.-А., ЕГН: **********  ще носи предбрачното си фамилното име Н..

 

Движимите вещи, придобити по време на брака са поделени извънсъдебно.

 

         Няма придобити, неподелени недвижими имоти и автомобили, по време на брака, ако такива се окажат, те ще бъдат в режим на съсобственост.

Молителите заявяват, че нямат непогасени кредити и, ако такива се окажат, то следва да се погасяват от задължилия се съпруг.

 

 

ОСЪЖДА Б.А.Н.-А., ЕГН: **********  да заплати 10 лв. /десет лева/ по сметка на Районен съд - Пловдив, представляваща държавна такса в производството.

 

ОСЪЖДА К.Д.А., ЕГН: ********** да заплати 10 лв. /десет лева/ по сметка на Районен съд - Пловдив, представляваща държавна такса в производството.

 

 

Решението не подлежи на обжалване.   

 

 

      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадинова

 

Вярно с оригинала

С.Ч.