Гражданско дело 10701/2016 - Решение - 12-10-2016

Решение по Гражданско дело 10701/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  2993                       12 10 2016година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На    29 09 2016г

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: Иванка Боева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 10701 по описа за 2016 година

намери за установено следното:

 

         Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

          *************************************************************************************************************

По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Л.Й.Л. ЕГН ********** И В.И.Л. ЕГН **********  , сключен  на ********  година в гр.С. обл  П.,  за което е съставен Акт за граждански брак №**/******** година  – видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак   на Община С. ,ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

2.  От брака си съпрузите имат едно дете – И. В. Л., род. на ***г., с ЕГН **********-,което е навършило пълнолетие .

3.  След прекратяване на брака съпругата ще продължи да носи брачното си фамилно име - А.

 

4.Издръжка между съпрузите не се дължи, тъй като и двамата са здрави и работоспособни.

5.Придобитите през време на брака движими вещи са поделени  доброволно извънсъдебно.

6.Нямат придобити през време на брака недвижими имоти и превозни средства.

 

7.    Семейното жилище в гр. С., обл. П., ул. "Д.", N° ***, което не е съпружеска общност, се предоставя за ползване от съпруга В.Л..

8.  Съпрузите заявяват ,че нямат открити общи банкови сметки.

9.  Съдебните разноски по делото за развод ще се поемат от съпругата.

10.С настоящото споразумение съпрузите, че са уредили доброволно всички имуществени и неимуществени взаимоотношения помежду си, произтичащи от прекратяването на брака и нямат претенции един към друг.

 

 

ОСЪЖДА Л.Й.Л. ЕГН **********, да заплати по сметка на ВСС сумата от 40 лв. /четиридесет лв/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

           Решението не подлежи на обжалване.

    

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

Вярно с оригинала.

И.Б.