Гражданско дело 10523/2016 - Определение - 14-10-2016

Определение по Гражданско дело 10523/2016г.

 

     ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер  8815                                          Година 14.10.2016                   Град ПЛОВДИВ

 

Пловдивски  Районен съд                                                                    ХІІІ гр.състав

На  четиринадесети октомври                                                            Година 2016

В закрито заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА - ГУРГОВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гр. дело номер 10523  по описа за 2016 година

Производството е по чл.232 от ГПК.

            С писмена молба от 13.10.2016 г.  ищцата по делото А.Х.К.,***, чрез пълномощника им адв. В.К., е заявила че оттегля исковата си молба и моли съда да прекрати производството по делото.

            Съдът счита, че са налице предпоставките на чл.232 от ГПК. Предвид обстоятелството, че искането за оттегляне на исковата молба се прави преди приключване на първото заседание по разглеждане на делото, съгласие на ответника за прекратяване на производството по делото не е необходимо.

С оглед на горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по гражданско дело № 10523 по описа за 2016  г. на ПРС поради оттегляне на исковата молба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред Пловдивския окръжен съд в едноседмичен срок от връчване на съобщението на ищците.

 

 

                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Мария Личева – Гургова.

 

 

Вярно с оригинала.

М.Х.