Гражданско дело 1028/2016 - Решение - 28-10-2016

                                            Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 3208

 

                                     гр. Пловдив, 28.10.2016 г.

 

                                      В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ брачен състав, в открито заседание на шести октомври две хиляди и шестнадесета година в състав :

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

При участието на секретаря Тодорка Радева, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 1028 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното :

***********************************************************

По изложените съображения съдът

                                               Р    Е    Ш    И   :

         РАЗРЕШАВА на малолетното дете Ю.В.Р., ЕГН ********** чрез неговата майка  и законен представител  Н.А.З., ЕГН **********,***,   да  бъде издаден    паспорт за задгранично пътуване, без да е необходимо за целта съгласието на  бащата  В.  Ю.  Р., ЕГН ********** ***.

РАЗРЕШАВА на  малолетното дете  Ю.В.Р., ЕГН ********** чрез неговата майка  и законен представител  Н.А.З., ЕГН **********,***    да пътува  с майка  си или с упълномощено от нея  лице зад граница – до страните - членки на Европейския съюз, като напуска Република Б. и се завръща в нея   до навършване на пълнолетие, без да е необходимо за целта съгласието на  бащата  В.  Ю.  Р., ЕГН ********** ***.

  ОСЪЖДА   В.  Ю.  Р., ЕГН ********** ***. да заплати на Н.А.З., ЕГН ********** ***  сумата от 430,00 / четиристотин и тридесет/ лева – направени разноски по делото.

         Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п./ Георги Димитров

 

         Вярно с оригинала

         С.Ч.