Гражданско дело 10254/2016 - Определение - 04-10-2016

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер      8332                   Година      2016                   Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                            V граждански състав

На  четвърти октомври                          Година 2016

В      закрито   заседание в следния състав:

 

                                                       Председател:ДАРИНА МАТЕЕВА

като разгледа докладваното от      съдията

дело номер     10254 по описа за      2016         година

 

 

         Постъпила е молба от адвокат Г.К. като пълномощник на „Кофражна техника”АД-ищец по делото ,като същият е направил искане производството по делото да бъде прекратено поради оттегляне на иска.

         С оглед горното и на основание чл.232 от ГПК съдът

 

 О П Р Е Д Е Л И :

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 10254/2016г.,V гр.с.,ПРС.

         Определението може да се обжалва с частна жалба пред Пловдивския окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването с препис.

 

 

 

 

 

        

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

Вярно с оригинала!ВГ