Гражданско дело 1012/2016 - Решение - 13-10-2016

Решение по Гражданско дело 1012/2016г.

                                          Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   3017                     13 10 2016 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На  27 09 2016 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

 

Секретар :Иванка Боева  

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 1012по описа за 2016 година,

 

Р     Е     Ш     И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Ф.Я.Б. ЕГН ********** И Р.Н.Б. ЕГН ********** *** общЗ. с Акт № **/******** година на Община З.  с.С. ,като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината .

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата да носи брачната си фамилия – Б.

Предоставя ползването на семейното жилище , находящо се в  с.С. общ З. ул ,,А.,,**  на съпруга - Ф.Я.Б. ЕГН ********** 

ОСЪЖДА Ф.Я.Б. ЕГН **********, да заплати по сметка на ВСС сумата от 30 лв. (тридесет лева), представляваща държавни такси за настоящото производство.

 ОСЪЖДА Р.Н.Б. ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 30 лв. (тридесет  лева), представляваща държавни такси за настоящото производство.

 Решението подлежи на обжалва с въззивна жалба пред Окръжен съд  в 2 – седмичен срок  от съобщението за изготвянето му.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

Вярно с оригинала.

И.Б.