Гражданско дело 10046/2016 - Решение - 27-10-2016

Решение по Гражданско дело 10046/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 3185/  27.10.2016 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на шести октомври 2016 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар Тодорка Радева

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 10046 по описа на съда за 2016 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по молба с правна квалификация чл. 50 от СК, предявена от Н.Р.В. ***, ЕГН ********** и К.Й.В. ***, ЕГН **********.

***********************************************************************

 По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Н.Р.В. ***, ЕГН ********** и К.Й.В. ***, ЕГН **********,*** на **** г. с Акт № ****** г., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

ПОЛЗВАНЕТО на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ – индивидуална собственост на съпруга, находящо се в гр. С., ул. *****, се предоставя на съпруга К.Й.В..

Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачната си фамилия – С..

ОСЪЖДА Н.Р.В. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПРС сумата от 20 лв. (двадесет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п./ Георги Димитров

 

      Вярно с оригинала

      С.Ч.