Гражданско дело 10035/2016 - Определение - 10-10-2016

Определение по Гражданско дело 10035/2016г.

ПРОТОКОЛ

 

Година 2016                                                     Град ПЛОВДИВ

Пловдивски районен съд                               І брачен състав

На десети октомври                                         Година 2016

В публично заседание в следния състав:

 

 Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

                                              

Секретар: Свобода Александрова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

Гражданско дело номер 10035 по описа за 2016 година

На поименното повикване в 9,49 часа се явиха:

 

............................................................................................................................

СЪДЪТ  намира, че са налице предпоставките на чл. 330, ал. 2 от ГПК и следва настоящото производство да бъде прекратено, тъй като съпругата, редовно призована, не се явява и не сочи уважителни причини затова.

ЕТО защо и съдът

О П Р Е Д Е Л И

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 10035/2016 г. по описа на ПРС, І брачен състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от днес.

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието се закри в 9,53 часа.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Маслинкова

 

                                      СЕКРЕТАР: п/ С. Александрова

 

Вярно с оригинала.

С.А.