Гражданско дело 7262/2015 - Определение - 27-11-2015

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер  11572                           27.11.2015г.                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                    десети граждански състав

На двадесет и седми ноември                   две хиляди и петнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Кацарова

 

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 7262  по описа за 2015 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

В продължения срок, даден от съда за отстраняване на нередовностите на исковата молба, ищецът не е сторил това. Срокът последно е бил продължен с разпореждане от 10.11.2015г. с две седмици, считано от 09.11.2015г., като  е изтекъл на 23.11.2015г. Ищецът е бил надлежно уведомен, че при неотстраняване нередовностите в срок исковата молба ще бъде върната. Ето защо, съдът намира, че исковата молба следва да бъде върната, а производството по делото – прекратено.

Ето защо и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА искова молба вх.№ 27118 от 15.06.2015г. на Л.Д.М. ***.

          ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр.д.№ 7262/ 2015г. по описа на Районен съд – гр.Пловдив, Х гр.с.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчване на препис от него на ищеца с частна жалба пред Окръжен съд – гр.Пловдив.

 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./Д.Кацарова/

 

          Вярно с оригинала

          ВД