Гражданско дело 17730/2015 - Решение - 05-10-2016

Решение по Гражданско дело 17730/2015г.

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ

        

Номер        2929/                  05.10.2016   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      І брачен състав

На пети октомври две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание на четиринадесети септември две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

 

                                                           Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  17730                                                   по описа за   2015 година

 

Р Е Ш И :

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Р.Н.З., ЕГН **********, с адрес: *** и Л.М.З. ЕГН **********, с адрес: ***, сключен на ***г. в ***. *** *** с акт за сключен граждански брак № ***/***г. като дълбоко и непоправимо разстроен.

ВИНА за настъпилото разстройство на брака има съпругът Р.Н.З., ЕГН **********.

ПОСТАНОВЯВА съпругата Л.М.З. ЕГН ********** да запази брачното фамилно име: З..

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в ***. *** *** ул.“***“ № *** на Л.М.З. ЕГН **********.

ОСЪЖДА Р.Н.З., ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 35,00 лева /тридесет и пет лева/, представляваща дължима държавна такса по настоящото производство.

ОСЪЖДА Р.Н.З., ЕГН ********** да заплати на Л.М.З. ЕГН ********** сумата от 345,00 лева /триста четиридесет и пет лева/, представляваща направени от ищцата разноски в настоящото производство.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Пловдивския окръжен съд.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Маслинкова

 

Вярно с оригинала.

С.А.