Гражданско дело 17338/2015 - Решение - 04-05-2016

Решение по Гражданско дело 17338/2015г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 1480/ 04.05. 2016 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на дванадесети април 2016 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 17338 по описа на съда за 2015 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

......................................................................................................................................

По изложените съображения, съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между И.А.Б. ***, ЕГН ********** и М.А. ***, ЕГН **********, сключен в гр. К. на **** г. с Акт № **** г., като дълбоко и непоправимо разстроен, БЕЗ ДА СЕ ПРОИЗНАСЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ВИНАТА.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 49, ал. 4 от СК, за следното:

ПОЛЗВАНЕТО на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. К., област С. З., *****, се предоставя на съпруга И.А.Б..

Съпрузите заявяват, по време на брака не са придобивали недвижими имоти и движими вещи в режим на СИО, а личните си вещи са поделили извънсъдебно помежду си и нямат взаимни претенции в тази връзка. Заявяват, че нямат общи вземания, нито общи задължения, по които да отговарят солидарно. Съгласяват се, при евентуално наличие на възникнали по време на брака задължения, по тях да отговаря съпругът, който ги е поел.

Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачната си фамилия – М.

ОСЪЖДА И.А.Б. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПРС сумата от 15 лв. (петнадесет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА М.А.Б. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПРС сумата от 15 лв. (петнадесет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба само в частта относно прекратяването на брака, в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Пловдивския окръжен съд.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР