Гражданско дело 15698/2015 - Решение - 16-05-2016

Решение по Гражданско дело 15698/2015г.

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер        1631/                16.05.2016   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      І брачен състав

На шестнадесети май две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание на двадесет и шести април две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  15698                                                           по описа за 2015 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Молба с правна квалификация чл.49 ал.4 от СК.

...............................................................................................................................

Ето защо, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Й.Д.Т. с ЕГН **********, с адрес: *** и Р.Г.Т., с ЕГН **********, с адрес: ***, сключен на *** в ***, за което е съставен Акт за граждански брак № *** от ***, като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината.  

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.49, ал.4 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

ПОСТАНОВЯВА след развода Р.Г.Т., с ЕГН ********** да запази брачното фамилно име, а именно: Т..

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в *********** на Р.Г.Т., с ЕГН **********.

Съпрузите не си дължат издръжка след прекратяване на брака.

Придобитите през време на брака движими вещи представляващи семейна имуществена общност след прекратяване на брака остават в обикновена съсобственост на съпрузите.

Придобитите през време на брака недвижими имоти след прекратяване на брака остават в обикновена съсобственост на съпрузите. Съпрузите нямат придобити по време на брака влогове.

ОСЪЖДА Й.Д.Т. с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 15,00 лева /петнадесет лева/, представляваща дължима държавна такса по настоящото производство.

ОСЪЖДА Р.Г.Т., с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 15,00 лева /петнадесет лева/, представляваща дължима държавна такса по настоящото производство.

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Пловдивския окръжен съд.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Маслинкова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.