Гражданско дело 13565/2015 - Решение - 06-06-2016

Решение по Гражданско дело 13565/2015г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер    1889           06.06.2016   Година                        Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивски Районен съд                                                    IV брачен състав

На шести   юни                                     две хиляди и шестнадесета  Година

В публично заседание на шестнадесети май                           две хиляди и  шестнадесета  година в следния състав:

        Председател: ДИАНА  КОСТАДИНОВА

Секретар: София Чаушева

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер 13565                                                 по описа за     2015  година

 

                                               Р   Е   Ш   И   :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между И.А.В. ЕГН ********** и С.  Н.В., ЕГН **********,******* за който е издаден Акт за граждански брак № ****, изд. от  Община П., обл.П., като дълбоко и непоправимо разстроен.

 

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата С.  Н.В., ЕГН ********** да възстанови и   носи предбрачната си  фамилия  Л.

        

         СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. П., бул. ******* след  прекратяването на  брака се предоставя  за ползване  на съпругата С.  Н.В., ЕГН **********

 

ОСЪЖДА С.  Н.В., ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд- Пловдив сумата от 20 лв. (двадесет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

 

ОСЪЖДА И.А.В. ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд- Пловдив сумата от 20 лв. /двадесет лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

 

Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Окръжен съд Пловдив, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                        

 

Районен съдия: /п./ Диана Костадинова

 

Вярно с оригинала

С.Ч.