Гражданско дело 12965/2015 - Определение - 05-05-2016

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 4024                               05.05.2016  Година               Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 Пловдивски Районен съд                                      ІІІ граждански  състав

На  24.02.2016 г.

В   открито  заседание в следния състав:

 

                                                                Председател: ТАНЯ ГЕОРГИЕВА

Секретар: Васка Атанасова

като разгледа докладваното от съдията а.х.д.№ 12965 по описа за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          ............................................................................................................................

          Мотивиран от изложеното и на осн.чл.159, т.1 и т.4 АПК, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И.Р. ***, като наследник на С.П.Р. и П.Т.Х. ***, като наследник на З.П.Т. и двамата представлявани от пълномощника адв.Р.У. ***, срещу отказ на ОСЗ „Родопи“, обективиран в писмо с изх.№ 645/24.08.2015 г. и ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

          Определението подлежи на обжалване пред Адм.Съд-Пловдив в 7 дневен срок от връчването му на страните.

 

                                                СЪДИЯ:/П/

 

 

Вярно с оригинала!

ДГ