Гражданско дело 12380/2015 - Определение - 12-10-2016

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер    8640                                  12.10.2010 Година           Град ПЛОВДИВ

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, VІ граждански състав, на дванадесети октомври две хиляди и шестнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                    Районен съдия : ЖИВКА ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 12380 по описа на съда за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Постъпила е молба от ищците по делото, с която оттеглят иска си за делба и искат производството да бъде прекратено.

            Ответниците, в указания им срок, заявяват, че са съгласни производството по делото да се прекрати, поради оттегляне на иска.

Съдът, като взе предвид обстоятелството, че в делбата всяка от страните има качеството на ищец и ответник, а всички те искат прекратяване на делото, намери искането за основателно.

Страните следва да бъдат осъдени да платят дължимата държавна такса, на основание чл.9 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, която ще е съразмерна на квотите от съсобствеността.

            Предвид изложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 12380 по описа за 2015 година на ПРС, VІ гр. с.

            ОСЪЖДА С.Г.З. с ЕГН: **********, П.Г.З. с ЕГН: **********, П.Г.С. с ЕГН: ********** и Г.Г. П. с ЕГН: **********, всеки от тях да заплати по сметка на Пловдивски районен съд държавна такса в размер на 25,00 лв.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:п

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

МП