Гражданско дело 11521/2015 - Решение - 12-05-2016

Решение по Гражданско дело 11521/2015г.

                                          Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  1601                     / 12 05 2016 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      ІІ брачен  състав

 

На   24 03 2016 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: Иванка Боева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гражданско дело номер 11521 по описа за 2015 година,

 

Р     Е     Ш     И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между  К.А.Ф. –Н. ЕГН ********** И Л.В.Н. ЕГН ********** ,сключен на ********г. в гр. П., с Акт за граждански брак № ***/******* година, като дълбоко и непоправимо разстроен.

ВИНА за настъпилото разстройство на брака има съпругът.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо родените   от брака  деца – Б. Л.Н. ЕГН ********** И В. Л.Н. ЕГН **********   на майката К.А.Ф. – Н. .Определя местоживеене на децата при майката .

ОПРЕДЕЛЯ режим за осъществяване на лични отношения между  бащата Л.В.Н. ЕГН **********  , както следва:

ОПРЕДЕЛЯ режим за осъществяване на лични отношения между бащата с детето Б.-  всяка първа и трета събота и неделя от месеца,от 9,00 часа в събота ,до 19,00 часа в неделя, с преспиване,всяка втора и четвърта седмица, в сряда от 17,30 до 20часа ,два пъти по петнадесет дни през лятото ,които не съвпадат с годишния отпуск на майката или с времето , определено от нея за почивка с децата ,3а Коледните празници на всяка четна година от 10ч на 24 12 , до 20 ч на 26 12 с преспиване ,за новогодишните празници на всяка нечетна година от 10ч на 30 12 ,до 20ч на 01 01  .

За детето В. режимът за лични контакти С БАЩАТА се определя   както следва – до навършване на ***** възраст от детето – всяка първа и трета седмица ,в събота и неделя от 9 до 12ч в присъствие на майката , а след навършване на ****** възраст  от детето -всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9,00 часа в събота ,до 19,00 часа в неделя, с преспиване,всяка втора и четвърта седмица в сряда от 17,30 до 20часа, два пъти по петнадесет дни през лятото ,които не съвпадат с годишния отпуск на майката или с времето , определено от нея за почивка с децата ,За Коледните празници на всяка четна година от 10ч на 24 12 , до 20 ч на 26 12 с преспиване ,за новогодишните празници на всяка нечетна година от 10ч на 30 12 до 20ч на 01 01  .

ОСЪЖДА бащата  Л.В.Н. ЕГН ********** ,да заплаща издръжка на детето Б., в размер на 300 лв. /триста  лева/ месечно, а за детето В. – В РАЗМЕР НА 180ЛВ МЕСЕЧНО , чрез тяхната майка и законен представител, считано от  22 09 2015г ,до навършване на пълнолетие от детето или настъпване на друга законоустановена причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до окончателното й изплащане. Отхвърля иска в частта му от уважения размер от 180лв, до претендирания такъв от 300лв за детето В.,както и за периода 22 06 2015-22 09 2015г за двете деца .

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата да носи предбрачната си фамилия – Ф.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в град ПЛ. УЛ ,,П. С. М.,, ** ЕТ * АП * , на съпруга

ОСЪЖДА Л.В.Н. ЕГН **********  заплати по сметка на ВСС сумата от 741,20 лв. / седемстотин четиридесет и един лв и двадесет ст /, представляваща държавни такси за настоящото производство. 

ОСЪЖДА  Л.В.Н. ЕГН **********       да заплати   на К.А.Ф. –Н. ЕГН ********** сумата от 825 лв / осемстотин двадесет и пет лв/  разноски настоящото производство.

 

Решението подлежи на обжалва с въззивна жалба пред Окръжен съд- Пловдив, в двуседмичен срок от съобщението за изготвянето му.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

 

Вярно с оригинала.

И.Б.