Гражданско дело 789/2014 - Решение - 25-02-2014

Решение по Гражданско дело 789/2014г.

  Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  798                             25.02.2014г                  Град  ПЛОВДИВ

 

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                           първи граждански  състав

На двадесет и пети февруари               две хиляди и четиринадесета година

 

в публично заседание на двадесети февруари 2014г. в следния състав:

 

Председател: ДЕСИСЛАВА КАЦАРОВА

 

Секретар: Радка Цекова

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гражданско  дело номер 789 по описа за 2014 година

намери за установено следното:

Производството е по реда на чл.18 от Закона за защита срещу домашното насилие.

.......................................................................................................................

На основание чл.11, ал.2 от ЗЗДН ответникът следва да бъде осъден да заплати по сметка на ПРС държавна такса в размер на 25лв.

Водим от горното, съдът

 

                                  Р Е Ш И

                                                                  

Заповядва на С.Д.Г., ЕГН **********,***, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо В.Г.П., ЕГН **********, и А.С.Г., ЕГН **********,***.

     Забранява на С.Д.Г., ЕГН **********,***, да приближава жилището на В.Г.П., ЕГН **********, и А.С.Г., ЕГН **********, находящо се в с.С., обл.П., ул.”М.во.” № *, както и местата за социални контакти и отдих, за срок от ТРИ МЕСЕЦА, считано от 25.02.2014г.

  ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА, в която да се отрази, че същата подлежи на незабавно изпълнение, както и че  при неизпълнение на заповедта на съда, полицейският орган, констатирал нарушението, задържа нарушителя и уведомява незабавно органите на прокуратурата, съгласно чл.16, ал.2 вр.с чл.21, ал.2 от ЗЗДН.

Заповедта да се изпрати за връчване на страните, както и на съответното РУП.

ОСЪЖДА С.Д.Г., ЕГН **********,***, за извършена на 01.01.2014г. от него проява на домашно насилие спрямо В.Г.П., ЕГН **********, и А.С.Г., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ  по сметка на ВСС в полза на ПРС, ГЛОБА в размер на 200лв./двеста лева/.

ОСЪЖДА С.Д.Г., ЕГН **********,***, да заплати на В.Г.П., ЕГН **********, и А.С.Г., ЕГН **********,***, сумата от 600лв./шестстотин лева/ - разноски.

ОСЪЖДА С.Д.Г., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ВСС в полза на ПРС сумата от 25лв./двадесет и пет лева/ – държавна такса.

 

Решението подлежи на незабавно изпълнение, като може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – гр.Пловдив с въззивна жалба в 7-дневен срок от датата на обявяването му – 25.02.2014г., като препис от него се връчи на страните.

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Десислава Кацарова

 

Вярно с оригинала.

РЦ