Гражданско дело 3268/2014 - Определение - 28-02-2014

Определение по Гражданско дело 3268/2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                             28.02.2014  година, Град ПЛОВДИВ

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, VІ граждански състав, на двадесет и осми февруари през две хиляди и четиринадесета година, в закрито съдебно заседание в следния състав:

                                                                                   Районен съдия : ЖИВКА ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 3268 по описа на съда за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

           Производството е по реда на чл.530 и сл. от ГПК.

            .....................

            Поради изложеното, Съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 3268 по описа за 2014г. на Пловдивски районен съд, VІ гр. състав, поради местна неподсъдност на молбата.

            ИЗПРАЩА гражданско дело гр. дело № 3268 / 2014г. по описа на ПРС по подсъдност на Асеновградски районен съд.

           

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от съобщаването му на молителя.

 

 

                                                                      

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

Вярно с оригинала.

КГ