Гражданско дело 14553/2014 - Решение - 06-03-2017

Решение по Гражданско дело 14553/2014г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 661                                        Година 06.03.2017                           Град  ПЛОВДИВ

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                                        XIII граждански състав

На двадесет и седми февруари                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА-ГУРГОВА

 

Секретар: Мария Христова

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №14553 по описа за 2014 година

и за да се произнесе, взе предвид:

                 Производството е по чл. 350 от ГПК, във втора фаза - по извършване на делбата.

           С влязло в сила Решение №2728/15.07.2015 г., постановено по гражданско дело №14553/2016 г. по описа на ПРС, ХІІІ гр.с., влязло в сила на 20.05.2016 г.,  е допуснато извършване на съдебна делба на движими вещи, а именно:

1.      Лек автомобил „Р...” модел „М...  С... , бензин, с АГУ , държавен контролен номер ..., цвят – с..., номер на рама-............държан от ищеца;

  1. Телевизор Сони - 32, модел ...
  2. Хладилник Финлукс -2650 А+, цвят бял; 
  3. Дигитален фотоапарат Сони, тъмночервен на цвят,  модел DSC-W750P,
  4. Конвекторен радиатор с механичен термостат, модел CNX2/CLUB M2, стенен , бял на цвят.   
  5. Апарат за вода сериен номер ... „Ж....” модел електронен;  

7.      Преносим компютър ( лаптоп ) марка А..., диагонал на екрана 15.6 инча,  черен на цвят;

8.      Камина - 12 kBt, черна, размери-45/40/76;

9.      Холова гарнитура от фирма „DIVAN” -Турция, модел- NEIRA , която се състои от тройка диван, двойка диван и табуретка, в цвят тьмножълто  на дамаската, страничната част от черна кожа;

10.  Фризер -хоризонтален, марка  PROLUX", клас В, бял на цвят;

11.  Помпа поливна - марка „GARDENIA", 2 цола;

12.  Бойлер „TESY" 10л.;

13.  Бойлер „TESY" 80 л., вертикален;

  1. Кухненско обзавеждане - състои се от горен шкаф 2 с крила, долен шкаф е 2 крила, плот, кухненски смесител „ВИДИМА", корито, шкаф с 6 отваряеми чекмеджета;

15.  Спалня, която се състои от четирикрилен гардероб, комод, легло, матрак, цвят тъмен орех;

16.  Холна маса, правоъгълна - стъклена, с крака масивни с черна кожа;

17.  Помощна маса, стъклена - тип сърце;

18.  Градинска люлка - цвят сив;

  1. Помощна маса, стъклена - тип сърце;

20.  Два броя полюлея тип спирала, с по 3 броя осветителни крушки, цвят сребърен, монтирани в хола па жилището, в което живее ответницата;

21.  Един брой осветително тяло, висящо с 1 брой осветителна крушка, находящо се в спалнята на жилището, в което живее ответницата;

22.  Един брой осветително тяло с 2 осв. крушки и 1 брой осветително тяло е 3 броя осв.  крушки, находящи се в коридора на жилището, в което живее ответницата,

23.  Кухненски смесител ИСКЪР, смесител вана / душ ИСКЪР в същото жилище.

ПРИ КВОТИ: 1/2(една втора) идеални части за С.И.Й. и 1/2(една втора) идеални части за В.Й.М..

      С Определение № 10350 от 29.11.2016 г., постановено по делото, съдът е предявил на страните проект за разделителен протокол, съобразно прието по делото заключение по назначената съдебно – техническа експертиза.

        Страните не са направили възражения.

        Предвид това съда намира, че съставения проект за разделителен протокол следва да бъде обявен за окончателен.

        По претенцията с правно основание чл.31 ал.2 от ЗС:

        По делото съдът е приел за разглеждане претенция за обезщетение на ищеца С.И.Й. за лишаването му от право да ползва лек автомобил „Р...” модел „М...  С....”, бензин, с АГУ, държавен контролен номер .... цвят – с..., номер на рама-....,  в размер на 100,00 лева месечно за периода 10.10.2014 г. до датата на постановяване на съдебното решение за окончателното приключване на делбата, или при условията на евентуалност, ако съдът отхвърли това искане, да присъди на ищеца  сумата от 500,00 лева, представляваща половината от разликата между стойността на автомобила без претърпяно ПТП и състоянието в което се е намирал автомобила след ПТП.

         Съгласно чл. 30, ал. 3 ЗС, всеки съсобственик участвува в ползите от общата вещ съразмерно с частта си, а съгласно чл. 31, ал. 2  ЗС, когато общата вещ се използва лично само от някои от съсобствениците, те дължат обезщетение на останалите за ползата, от която са лишени, от деня на писменото поискване.

         В конкретния случай не се установиха предпоставките за определяне на дължимо обезщетение по чл. 31, ал. 2 ЗС. Ищеца  С.Й. не успя да докаже при условията на пълно и главно доказване обстоятелството, че автомобила се е ползвал от ответницата В.М., както и обстоятелството че той не е могъл да го ползва.

         От представеното по делото доказателство П...  на РП- П...  от ... се установява, че В.М. е поискала от С.Й. да и предостави талона на автомобила за да може да премине ГТП, но същия отказал. Същата прибрала автомобила за съхранение като неколкократно уведомила С.Й. и го приканила да си вземе автомобила, след като тя не може да го ползва.

         Не се представиха надлежни доказателства, за това как с автомобила е претърпяно ПТП, съответно какво е участието на В.М.. В цитираното постановление е посочено единствено, че е осъществено ПТП с водач П... К... Няма доказателства кога е станало това, какви са причинените увреди и по чия вина. В заключението по приетата САТЕ вещото лице е посочило стойност с отчитане на увреди и без отчитане на увреди от ПТП, като от същото не става ясно дали всички взети предвид увреди се дължат на ПТП, или има и такива получени преди евентуално такова, или пък в резултат на липсата на поддръжка на автомобила и продължителното неизползване на същия.

         Ето защо съдът намира, че не следва да уважи и предявената при условията на евентуалност претенция.

                     По разноските:

                     На основание чл. 355 от ГПК съделителите следва да заплатят съобразно  стойността на дяловете си  държавна такса в размер на 4% по сметка на ПРС, или  по 103,60 лева за С.И.Й. и В.Й.М..

                     

         Претенцията по сметки направена от ищеца е за период 29 месеца по 100,00 лева месечно, което в общ размер представлява 2900,00 лева. С оглед отхвърлянето на същата, съдът намира, че следва да осъди ищеца С.И.Й. да заплати държавна такса върху тази претенция в размер на 116,00 лева вносими по сметка на ПРС в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт.

         С оглед отхвърляне на претенцията по сметки, следва да бъде осъден С.И.Й. да заплати на В.Й.М. разноски за възнаграждение на един адвокат в размер на 500,00 лева, съгласно договор за правна защита и съдействие от 09.03.2015 г./л.136 от делото/.

          Водим от горното  съдът

 

Р Е Ш И:

 

                     ОБЯВЯВА за окончателен предявения на С.И.Й. ЕГН **********,***, чрез адв. М.... от една страна, и В.Й.М. ЕГН **********,***, чрез адв. К., от друга, проект за разделителен протокол, съобразно приетото по делото заключение на вещото лице Л.Л.-Е. по СТЕ от ..., както следва:

ДЯЛ І:

 

1*        Лек автомобил „Р...." модел „М.... С....", бензин, с АГУ , държавен контролен номер...., цвят – с..., номер на рама-...., държан от ищеца - 600 лева

4 *       Дигитален фотоапарат Сони, тъмночервен на цвят, модел.... 120 лева

6          Апарат за вода сериен номер... „Ж..." модел електронен          - 30 лева

7          Преносим компютър (лаптоп ) марка ..., диагонал на екрана 15.6 инча, черен на цвят – 400 лева

8          Камина -12 kBt, черна, размери-45/40/76 – 160 лева

9          Холова гарнитура от фирма „DIVAN" -Турция, модел- NEIRA , която се състои от тройка диван, двойка диван и табуретка, в цвят тьмножълто на Дамаската, страничната част от черна кожа – 900 лева

10        Фризер -хоризонтален, марка PROLUX", клас В, бял на цвят   300 лева

16        Холна маса, правоъгьлна - стъклена, с крака масивни с черна кожа  80 лева

            Пазарна стойност на дял І :         2590лв.

 

Дял ІІ

 

2*        Телевизор Сони- 32, модел KDL32U3000K – 400 лева

3          Хладилник Финлукс -2650 А+, цвят бял -  280 лева

5          Конвекторен радиатор с механичен термостат, модел CNX2/CLUB M2, стенен, бял на цвят -       100 лева

11*      Помпа поливна - марка „GARDENIA", 2 цола – 150 лева

12        Бойлер „TESY" 10л.  - 90 лева

13        Бойлер „TESY" 80 л., вертикален – 70 лева

14        Кухненско обзавеждане - състои се от горен шкаф 2 с крила, долен шкаф е 2 крила, плот, кухненски смесител „ВИДИМА", корито, шкаф с 6 отваряеми чекмеджета -         430 лева

15*      Спалня, която се състои от четирикрилен гардероб, комод, легло, матрак, цвят тъмен орех -      800 лева

17        Помощна маса, стъклена - тип сърце – 40 лева

18        Гоадинска люлка - цвят сив – 40 лева

20        Два броя полюлея тип спирала, с по 3 броя осветителни крушки, цвят сребърен, монтирани в хола на жилището, в което живее ответницата -   70 лева

21        Един брой осветително тяло, висящо с 1 брой осветителна крушка, находящо се в спалнята на жилището, в което живее ответницата -   20 лева

22        Един брой осветително тяло с 2 осв. крушки и 1 брой осветително тяло е 3 броя осв. крушки, находящи се в коридора на жилището, в което живее ответницата – 40 лева

23        Кухненски смесител „ИСКЪР”, смесител вана/душ ИСКЪР в същото жилище -       60 лева

            Пазарна стойност на дял ІІ :        2590лв.

                    ОСЪЖДА С.И.Й. ЕГН **********,***, чрез адв. А., да заплати  държавна такса 4% по сметка на ПРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, върху стойността на дяловете си, в размер на 103,60 лева(сто и три лева и 60 ст.) лева.

                    ОСЪЖДА В.Й.М. ЕГН **********,***, чрез адв. К., да заплати  държавна такса 4% по сметка на ПРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, върху стойността на дяловете си, в размер на 103,60 лева(сто и три лева и 60 ст.) лева.

                    ОСЪЖДА С.И.Й. ЕГН **********,***, чрез адв. А., да заплати на  В.Й.М. ЕГН **********,***, чрез адв. К.,  сумата от 500,00(петстотин)лева представляващи разноски за възнаграждение на един адвокат.

                    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от съобщаване на страните.

                                                                

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Мария Личева – Гургова.

 

         Вярно с оригинала.

         М.Х.