Гражданско дело 1230/2014 - Определение - 07-02-2014

Определение по Гражданско дело 1230/2014г.

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е  №1589

 

гр. Пловдив, 07.02.2014 г.

 

 

          ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ХХ гр. състав, в закрито съдебно заседание на 07.02.2014г, в състав:

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПОЛИНА БЕШКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 1230 по описа на съда за 2014 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба на ВАДИМ ООД ЕИК 040357088 против АКТОР БЪЛГАРИЯ ЕАД ЕИК 160078346 и АКТОР А.С.Д. – Гърция.

На 05.02.2014г е постъпила молба от ищеца с искане за прекратяване на делото поради оттегляне на предявения иск.

          Налице са предпоставките на чл. 232 ГПК за прекратяване на производството по делото поради оттегляне на сезиралия съда акт, за което не е нужно съгласието на ответника, тъй като делото е във фаза преди първо заседание.

Поради това и на основание чл. 232 ГПК съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС - Пловдив в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

 

           

  

 

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ П.Б.

 

 

            Вярно с оригинала.

КК