Гражданско дело 10975/2014 - Решение - 14-09-2016

Решение по Гражданско дело 10975/2014г.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер              2808                        Година 14.09.2016                           Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                                        ХІІІ граждански състав

На четиринадесети септември                              две хиляди и шестнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА - ГУРГОВА

 

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 10975 по описа за 2014 година

и за да се произнесе, взе предвид:                 

Производството е за поправка на очевидна фактическа грешка с правно основание чл.247 ал.1 от ГПК.

С писмена молба от 27.11.04.2015 г. ответницата по делото С.Е.И. ЕГН **********, моли съда да поправи допусната в Решение №3227 от 06.10.2015 г., очевидна фактическа грешка  при изписване на бащиното име в решението на ответника М.И.П..

Препис от молбата е била връчена на другата страна, която е заявила, че не възразява  относно промяната.

След преглеждане на материалите по делото, съдът намира че действително е допусната очевидна фактическа грешка в Решение №3227 от 06.10.2015 г. по гражданско дело № 10975/2014 г. по описа на ПРС, като в обстоятелствената част и диспозитива на същото е допусната очевидна фактическа грешка при изписване на бащиното име на ответника «Е.» , вместо правилното «И.».

Воден от гореизложеното, съдът

 

Р         Е         Ш        И:

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка на основание чл. 247 ал.1 от ГПК, като в Решение №3227 от 06.10.2015 г. по гражданско дело № 10975/2014 г. по описа на ПРС, в мотивната част и диспозитива на същото фамилното име на ответника М.П. да се чете: «М.И.П.».

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок  от получаване на съобщението от страните пред ПОС.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/ П / МАРИЯ ЛИЧЕВА – ГУРГОВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д. Д.