Гражданско дело 1092/2014 - Определение - 24-02-2014

                                           О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

                                      24.02.2014 г., гр. Пловдив

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ брачен състав, в закрито заседание на  двадесет и четвърти февруари две хиляди и четиринадесета година, в състав :

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

Като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 1092 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното :

         ...............................................................................................................................

         Съдът намира молбата за основателна след направена справка по бр. дело № 387/14г. на ПРС, ІІ бр.с. – делото е за развод, между същите страни.

         Предвид гореизложеното, съдът

 

                                      О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

         СЪЕДИНЯВА за общо разглеждане в едно гражданско дело производството по бр. дело № 387/2014г. на ПРС,ІІ бр.с. и по бр. дело № 1092/14г. на ПРС, ІІ бр.с.

         ПРОИЗВОДСТВОТО по делото да продължи под № 387/2014г. на ПРС, ІІ бр.с.

         С оглед факта, че   адресът на Д.Н. от двете дела е един и същ, то съобщението по чл. 131 от ГПК по бр.д.№ 387/14г. на ПРС следва отново да се изпрати на ответника Н. на същия адрес.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР