Гражданско дело 8868/2013 - Решение - 28-02-2014

Решение по Гражданско дело 8868/2013г.

                                          Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     946                   / 28. 02 .2014 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На  14 .01 .2014 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

 

Секретар :Иванка Боева  

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гр.  дело номер 8868  по описа за 2013 година,

 

Р     Е     Ш     И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между М.Д.Д. ЕГН ********** И Ц.С.Д. ЕГН **********  , сключен в гр П. на ********година с Акт № ****/********г  , като дълбоко и непоправимо разстроен.

ВИНА за настъпилото разстройство на брака има съпругът .

          ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо родените     от брака деца         Д. Ц. Д. ЕГН  **********  И Й. Ц. Д. ЕГН ********** на майката М.Д.Д. ЕГН **********,като определя местоживеене на децата при майката

           ОПРЕДЕЛЯ   режим за осъществяване на лични отношения между бащата   и децата Д. Ц. Д. ЕГН  **********  И Й. Ц. Д. ЕГН **********, както следва: всяка първа и трета      събота  и неделя от месеца за времето от 10.00 часа в събота  до     18.00 часа в неделя  , както и един месец през лятото , който да не съвпада с годишния отпуск на майката

ОСЪЖДА  бащата Ц.С.Д. ЕГН ********** да заплаща на малолетното си дете Д. Ц. Д. ЕГН  ********** ,месечна издръжка в размер на 130лв  и за детето Й. Ц. Д. ЕГН **********   ,     месечна издръжка в размер на 120в , считано от 29 05 2013г ,до навършване на пълнолетие  или настъпване на друга причина за изменение или прекратяване на това задължение , ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното и изплащане.Отхвърля иска в частта му от уважения размер до претендирания такъв от 140лв зе детето Д. Д. .

ПРЕДОСТАВЯ  ползването на семейното жилище , находящо се в гр  П.  ж к ,,Т.,,бл*** вх* ет * ап **       на съпругата М.Д.Д. ЕГН **********,която ще упражнява родителските права по отношение на двете деца  ,за срок от 1 година,считано от влизане на настоящото решение в сила

          ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата да носи брачната си фамилия  -Д.

ОСЪЖДА  Ц.С.Д. ЕГН **********  , да заплати по сметка на ВСС сумата от 420лв. (четиристотин и двадесет лева /представляваща държавни такси за настоящото производство. 

ОСЪЖДА  Ц.С.Д. ЕГН **********   , да заплати   на М.Д.Д. ЕГН ********** сумата от 549 лв разноски по делото

Решението подлежи на обжалва с въззивна жалба пред Окръжен съд  в 2 – седмичен срок  от съобщението за изготвянето му.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

Вярно с оригинала.

И.Б.