Гражданско дело 8610/2013 - Решение - 15-07-2013

Решение по Гражданско дело 8610/2013г.

РЕШЕНИЕ №

гр. Пловдив, 15.07.2013 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ГО, ХХІ-ви гр. състав, в открито съдебно заседание на втори юли две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                                     СЪДИЯ: ХРИСТО СИМИТЧИЕВ

 

При секретаря Малина Петрова, като разгледа докладваното от съдията гр. д. №8610/2013г. по описа на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Закона за защита от домашното насилие.

................................................................................................................................................................

С оглед горното, съдът

 

                                                                          РЕШИ:

 

                ЗАДЪЛЖАВА Г.Д.М., ЕГН:********** да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо В. Х. М., ЕГН:********** и му ЗАБРАНЯВА да я приближава за срок от 6 месеца от влизане в сила на съдебното решение.

                ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА. ЗАПОВЕДТА ПОДЛЕЖИ НА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.

                ОСЪЖДА Г.Д.М., ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Пловдив държавна такса от 25 лв за образуване на делото.

                НАЛАГА на Г.Д.М., ЕГН:********** глоба в размер на 200 лв, платима по сметка на Районен съд-Пловдив.

                ОСЪЖДА Г.Д.М., ЕГН:********** да заплати на В. Х. М., ЕГН:********** разноските по делото от 200 лв за адв. хонорар.

               

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Пловдивския окръжен съд в 7-дневен срок от връването му на страните.

 

                                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

МП