Гражданско дело 6426/2013 - Определение - 10-09-2013

Определение по Гражданско дело 6426/2013г.

ПРОТОКОЛ

 

Година 2013                                                       Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                    І брачен състав                                 

 

На десети септември                                          година 2013

В публично заседание в следния състав:

 

                                                   Председател: ИВАН АНАСТАСОВ

                                     

Секретар Величка Динкова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

Гражданско дело номер 6426 по описа за 2013 година.

 

На поименното повикване в 11,09  часа се явиха:

След изпълнение на процедурата по чл. 142, ал.1 от ГПК.

............................................................................................................

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА относно следното:

Ответникът по делото Д.И.И., ЕГН: ********** СЕ ЗАДЪЛЖАВА да плаща на малолетната си дъщеря А.Д.И., ЕГН ********** издръжка в размер от 100 лева месечно, считано от месец август 2013 г. включително до отпадане, изменение или прекратяване на основанието й за даването й, като издръжката се превежда по банков път по сметка на майката и законен представител на детето Х.Д.С. в банка ПроКредит Банк /България/АД, по сметка: IBAN: ***, BIC: ***.

СТРАНИТЕ ЗАЯВЯВАТ, че нямат претенции относно направените от тях съдебни разноски по делото.

 

                             СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ИЩЕЦ:                                              ОТВЕТНИК :

/Х. Дим. С.:       Д.И.И.

                                                      чрез адв. В. Ст.И.:

 

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

          Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и добрите нрави, поради което същото следва да бъде одобрено. Ответникът ще следва да бъде осъден да заплати дължимата за производството ДТ в размер от 72 лева.

Предвид гореизложеното,

СЪДЪТ

                   О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба.

ОСЪЖДА Д. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Пловдивски районен съд 72 лева държавна такса.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

Определението, с което е одобрена спогодбата не подлежи на обжалване, а определението, с което ответникът е осъден да заплати ДТ, както и това за прекратяване на производството по делото подлежат на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от днес.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в  11,29 часа.

 

 

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ И. Анастасов

 

 

                                       СЕКРЕТАР: п/ В. Динкова

 

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.