Гражданско дело 6112/2013 - Определение - 19-09-2013

Определение по Гражданско дело 6112/2013г.

П Р О Т О К О Л

 

 

Година 2013                                                       град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                    ІІІ граждански състав

На ДЕВЕТНАДЕСЕТИ септември                 година 2013

В публично заседание в следния състав:

 

                   Председател:  ТАНЯ Б. ГЕОРГИЕВА                                        

Секретар: Елена Димова

Сложи за разглеждане докладваното от  СЪДИЯ  ГЕОРГИЕВА

Гражданско дело номер 6112 по описа за 2013 година.

На поименното повикване в 9,52  часа се явиха:

 

.........................................................................................................................................................................................

С ОГЛЕД заявеното оттегляне на иска, поради изплащане на претендираните суми от ответника и на основание чл. 232 от ГПК, производството следва да бъде прекратено, за което не се изисква съгласието на ответника.

ОТНОСНО съдебните разноски, съдът ще се произнесе с определение, което ще бъде съобщено на страните.

ЕТО защо, на основание чл. 232 от ГПК,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 6112/ 2013 г. на ІІІ гр. с. на ПРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд – Пловдив, който за ищеца тече от днес, а за ответника от съобщаването.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 9,56 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Георгиева

                                                         

    СЕКРЕТАР: п/ Ел. Димова

 

 

Вярно с оригинала: ЕД