Гражданско дело 5752/2013 - Решение - 25-02-2014

Решение по Гражданско дело 5752/2013г.

РЕШЕНИЕ №

гр. Пловдив, 25.02.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ГО, ХХІ-ви гр. състав, в открито съдебно заседание на петнадесети януари две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                                     СЪДИЯ: ХРИСТО СИМИТЧИЕВ

 

При секретаря Малина Петрова, като разгледа докладваното от съдията гр. д. №5752/2013г. по описа на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по искова молба от „ДЗИ - Общо Застраховане”ЕАД, ЕИК:121718407 против Община Пловдив. Предявени са искове с правна квалификация по чл. 213 ал. 1 от КЗ, вр. чл.49 ЗЗД и чл.86 ЗЗД за осъждане на ответника да му заплати сумата от 3367,21 лв, ведно с обезщетение за забава от 202,51 лв от 17.08.2012г. до 02.04.2013г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на завеждане на ИМ – 05.04.2013г. до окончателното изплащане, съставляваща стойността на изплатеното от ищеца застрахователно обезщетение по договор за застраховка КАСКО +, сключен със застрахователна полица №......от 30.05.2012г. между И.В.Б., собственик на л.а. БМВ, модел „750 i”, с рег.№..... и ДЗИ-ОЗ, за причинени материални щети по застрахования автомобил, на 14.03.2012г., в гр. П., на ул.”С М”№ и №, когато собственика му И.Б., при движение по пътното платно попада в необозначена и необезопасена дупка на пътното платно с размери 2,10 м х 0,95 м х 0,10 м (в/ш/д), в резултат на което са увреждени предни лява и дясна гуми и джанти на автомобила.

От собственика на увредения автомобил постъпило искане, във връзка с настъпилото застрахователно събитие, да му бъде изплатено обезщетение за причинените по автомобила материални вреди по което е образувана преписка по щета №..... от 15.03.2012г., било изготвено опис-заключение и ликвидационен акт, въз основа на които било определено застрахователно обезщетение в размер 3149,70 лв, изплатено на собственика на увредения автомобил на 23.03.2012г. с преводно нареждане за групово плащане. В Им се посочва, че обезщетението за вредите по застрахования автомобил включва стойността на повредените части и ремонтните дейности за възстановяването му, както следва:

I- Труд:

1.Гума Runflat предна лява - смяна - AW 9 на стойност 41,40 лева;

2.Гума Runflat предна дясна - смяна - AW 9 на стойност 41,40 лева;

3.Измерване ходова част с товарене и разтоварване за височина (с KDS) - AW 18 на стойност 113,40 лева;

4.Китосване и изправяне предна лява джанта - AW 18 на стойност 113,40 лева;

5.Китосване и изправяне предна дясна джанта - AW 18 на стойност 113,40 лева;

6.Боядисване предна лява джанта - AW 17 на стойност 107,10 лева;

7.Боядисване предна дясна джанта - AW 17 на стойност 107,10 лева,

или общо за труд - 637,20 лева без ДДС;

 II. Повредени части:

1.Лепящи тежести 20 гр -1 бр. на стойност 2,97 лева;

2.Лепящи тежести 25 гр -1 бр. на стойност 3,35 лева;

3.Лепящи тежести 45g - 1 бр. на стойност 4,34 лева;

4.Лепящи тежести 60g - 1 бр. на стойност 5,20 лева;:

5.Мерителен съд за боя 0,750 л. - 3 бр. на обща стойност 2,85 лева;

6.Цедки за боя/лак/филтър/юрокси - 190 микрона - 3 бр. на обща стойност 1,65 лева;

7.Обезсмаслителни кърпи - 4 бр. на обща стойност 4 лева;

8.Тиксо хартиено 25мм - 1 бр. на стойност 2,80 лева;

9.Mirlon абразивен лист 150мм х 115мм - червен - 6 бр. на

обща стойност 7,50 лева;

10.Mirlon абразивен лист 150мм х 115мм - сив - 4 бр. на обща стойност 5,60 лева;

11.Коресилин 1 л. на стойност 6 лева;

12.Кит картуш 90.500 - ЮОгр. - 2 бр. на обща стойност 4 лева;

13.Обезмаслител РК1000 - 100 мл. - 1 бр. на стойност 3,50 лева;

14.Обезмаслител РК2000 - 100 мл. - 1 бр. на стойност 2,80 лева;

15.Роло хартия 5м. - на обща стойност 2 лева;

16.Втвърдител D80 100 мл. - 0,5 бр. на обща стойност 3,30 лева;

17.Разредител FR500 100 мл. -0,5 бр. на обща стойност 1,10 лева;

18.Втвърдител Н420 100 мл. - 1 бр. на стойност 6,25 лева;

19.Разредител за боя Hydromix 100 мл. - 1,25 бр. на обща стойност 2,75 лева;

20.Разредител SC850 100 мл. - 1 бр. на стойност 2,30 лева;

21.Диск шкурка р240 - 1 бр. на стойност 1 лев;

22.Шкурка GOLD FLEX-SOFT р240 - 8 бр. на обща стойност 6,40 лева;

23.Диск шкурка р400 - 1 бр. на стойност 1 лев;

24.Шкурка GOLD FLEX-SOFT р400/р600 - 10 бр. на обща стойност 9 лева;

25.Боя водна ONYX HD 50 мл. - 4 бр. на обща стойност 31,20 лева;

26.Лак акрилен 50 мл. - 6 бр. на обща стойност 24 лева;

27.Грунд MULTIFILLER CP 100 мл. - 2 бр. на обща стойност 9,80 лева;

28.Гума Goodyear Excellence 245/40 R20 99YXL RSP - 2 бр. на обща стойност 1906,54 лева, от които след направена 10% отстъпка за използвани гуми, възлизат на стойност 1715,89 лева,

или общо за материали 1872,55 лева без ДДС;

III. ДРУГИ:

1.Камера - 3 бр. на обща стойност 45 лева;

2.Изправяне 2 бр. джанти 20 цола на обща стойност 70 лева, или общо 115 лева без ДДС.

Общата стойност на повредените части и ремонтните дейности възлиза на 2624,75 лева без ДДС или 3149,70 лева с ДДС.

Ищецът поддържа, че предвид възстановяването на настъпилите имуществени вреди по застрахования автомобил, на основание чл. 213 КЗ, е встъпил в правата на увредения собственик против причинителя на вредата и има правен интерес от предявяване на исковата си претенция срещу Община Пловдив за възстановяване на действително изплатената като застрахователно обезщетение сума. Посочва се, че община Пловдив е собственик на пътя в рамките на гр.П.в, където е настъпило увреждането на застрахованото МПС, вследствие наличието на необезопасена и несигнализирана дупка на пътното платно, при преминаване през която по автомобила настъпили материални щети, състоящи се в увредени предни гуми и джанти. Поради това, тъй като Община Пловдив е собственик на пътя и отговаря за поддръжката на общинските пътищата, се иска ангажиране нейната отговорност за репариране на причинените вреди. Твърди се, че до общината е изпратена покана за доброволно плащане на сумата от 3367,21 лв, включваща платеното обезщетение от 3149,70 лв и 15 лв ликвидационни разходи, в 15-дневен срок от връчването на регресната покана, изтекъл на 17.08.2012г, в който сумата не била платена, поради което се претендира и обезщетение за забава в размер на 202,51 лв от 17.08.2012г. до 02.04.2013г.

В срока по чл. 131 от ГПК е постъпил отговор от ответника, с който се оспорва иска.  

Като взе предвид становищата и възраженията на страните, в съвкупност с доказателствата по делото, съдът прие за установено следното:

По делото не е спорно, а и се установява от доказателствата по делото, че между И.В.Б., собственик на л.а. БМВ, модел „750 i”, с рег.№.... и ДЗИ-ОЗ е сключен договор за застраховка КАСКО +, обектииран в застрахователна полица №.... от 30.05.2012г., със срок на валидност 31.05.2011г. – 30.05.2012г.

Съгласно представения по делото протокол за ПТП №...14.03.2012г., на същата дата, в 21,30 ч., в гр. Пловдив, в гр. П., на ул.”С.М.”№.. и №... водачът И.Б., управляващ л.а. БМВ, модел „750 i”, с рег.№....., при движение по пътното платно, попада в необозначена и необезопасена дупка на пътното платно с размери 2,10 м х 0,95 м х 0,10 м (в/ш/д), в резултат на което са увреждени предни лява и дясна гуми и джанти на автомобила. ПТП е посетено на място, посочени са видими щети в предната част на автомобила – предни лява и дясна гуми Pirelli 245*40*20 и джантите на тези гуми. Протоколът за ПТП е официален свидетелстващ документ, който се ползва с обвързваща доказателствена сила относно посоченото от длъжностното лице разположение на участвалите в произшествието превозни средства след настъпването му, защото този факт е обект на пряка констатация от страна на актосъставителя при посещаване мястото на събитието, посочените място и дата на издаване, фактът, че издателят е действал в посоченото длъжностно качество, материалните щети от ПТП, отразени в протокола, тъй като се касае за фактическото състояние на автомобила, което съставителят е констатирал при посещение на местопроизшествието, както и за наличието на дупка на пътното платно с посочените от съставителя на протокола размери, което също е възприето непосредствено от съставителя. Наличието на дупка на пътното платно е отразено и като причина за настъпване на ПТП в съставения протокол.

Наличието на дупка на несигнализирана и необезопасена дупка на пътното платно на в гр. П., на ул.”С. М.”№.. и №.., се потвърждава и от показанията на водача на лекия автомобил И.Б., които съдът кредитира като безпротиворечиви и съответстващи на доказателствата по делото.

Не спорно, а и се установява от доказателствата по делото, че във връзка с настъпило застрахователно събитие, от собственика на увреденото МПС е постъпило искане да му бъде изплатено обезщетение за причинените по автомобила материални вреди. Във връзка с това, в „ДЗИ ОЗ”ЕАД щета №.... от 15.03.2012г., било изготвено опис-заключение и ликвидационен акт, въз основа на които било определено застрахователно обезщетение в размер 3149,70 лв, изплатено на собственика на увредения автомобил на 23.03.2012г. с преводно нареждане за групово плащане.

Съгласно заключението на назначената по делото САТЕ, е технически възможно да настъпят описаните в ИМ увреждания на автомобила при така описания в ИМ механизъм на ПТП, като е налице причинно-следствена връзка между същия и настъпилите вреди. Стойността на частите, материалите и авторемонтните операции, необходими за пълното възстановяване на описаните в ИМ вреди по застрахования автомобил според САТЕ, по средно пазарни цени на труд и материали към датата на ПТП, е 3378,48 лв с ДДС.

От страна на ответника не се ангажираха доказателства относно неправомерни действия на водача на лекия автомобил довели до настъпване на процесното ПТП или до съпричиняване на вредоносния резултат от същото.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че предявения от ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"АД иск е основателен и доказан. С плащането на застрахователното обезщетение, на основание чл.213 от Кодекса за застраховането, „ДЗИ-Общо застраховане”ЕАД е встъпило в правата на увредения собственик на застрахованото МПС срещу причинителя на вредите. В случая, отговорността на Община Пловдив се основава на чл.49 ЗЗД, в качеството й на възложител на работите по поддържане на общинската пътната мрежа на територията на гр.Пловдив в състояние, позволяващо нормалното придвижване на участниците в движение, сигнализиране при наличие на опасности на пътя и своевременното им отстраняване. Тези задължения на Община Пловдив произтичат от качеството й на собственик на общинските пътища на територията й и правомощията й по управлението им, съгласно чл.8, ал.3 и чл.19, ал.1 от Закона за пътищата. Като възложител на работите по поддържане на общинската пътна мрежа, Общината отговаря за бездействието на натоварените с изпълнението на тези дейности свои служители или трети лица, с които са сключени договори за извършване на тези дейности, вследствие на които на пътното платно дупка е имало дупка, която е била необезопасена и несигнализирана, вследствие на което са настъпили материални вреди по застрахованото МПС.

Установява се, че Община Пловдив е получила регресна покана от ищцовото дружество за доброволно плащане на сумата от 3367,21 лв, включваща платеното обезщетение от 3149,70 лв и 15 лв ликвидационни разходи, в 15-дневен срок от връчването на регресната покана, изтекъл на 17.08.2012г, в който сумата не била платена. Ето защо, искът по чл.86 ЗЗД за осъждане на Община Пловдив да заплати на „ДЗИ-Общо застраване”ЕАД обезщетение за забава в размер на 202,51 лв за периода от 17.08.2012г. до 02.04.2013г., се явява основателен.

Поради това, следва да бъде осъдена Община Пловдив да заплати на „ДЗИ-Общо застраване”ЕАД сумата от 3367,21 лв, ведно с обезщетение за забава от 202,51 лв от 17.08.2012г. до 02.04.2013г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на завеждане на ИМ – 05.04.2013г. до окончателното изплащане, съставляваща стойността на изплатеното от „ДЗИ-Общо застраване”ЕАД застрахователно обезщетение по договор за застраховка КАСКО +, сключен със застрахователна полица №.... от 30.05.2012г. между И.В.Б., собственик на л.а. БМВ, модел „750 i”, с рег.№..... и ДЗИ-ОЗ, за причинени материални щети по застрахования автомобил, на 14.03.2012г., в гр. П., на ул.”С. М.”№.. и №.., когато собственика му И.Б., при движение по пътното платно попада в необозначена и необезопасена дупка на пътното платно с размери 2,10 м х 0,95 м х 0,10 м (в/ш/д), в резултат на което са увреждени предни леви и дясни гуми и джанти на автомобила, за което увреждане отговорността носи Община Пловдив, в качеството й на собственик на общинските пътища и възложител на работите по поддържане на общинската пътната мрежа на територията на гр.Пловдив в състояние, позволяващо нормалното придвижване на участниците в движение, сигнализиране при наличие на опасности на пътя и своевременното им отстраняване, поради бездействието й относно изпълнението на посочените й задължения.

На основание чл.78, ал.1 ГПК, Община Пловдив следва да бъде осъдена да заплати на ищцовото дружество разноските му по делото от 134,69 лв за държавна такса, 100 лв депозит за САТЕ, 10 лв депозит за свидетел и 414 лв адв възнаграждение.

С оглед горното, съдът

 

                                                                          РЕШИ:

 

ОСЪЖДА Община Пловдив, ЕИК:000471504, представлявана от кмета И.Т., с адрес гр.Пловдив, пл.”Стефан Стамболов”№1 да заплати на „ДЗИ-Общо застраховане”ЕАД, ЕИК:121718407 сумата от 3367,21 лв, съставляваща стойността на изплатеното от „ДЗИ-Общо застраховане”ЕАД застрахователно обезщетение от 3149,70 лв и 15 ликвидациони разходи по щета №....., на основание договор за застраховка КАСКО +, сключен със застрахователна полица №.... от 30.05.2012г. между И.В.Б., собственик на л.а. БМВ, модел „750 i”, с рег.№.... и ДЗИ-ОЗ, за причинени материални щети по застрахования автомобил, на 14.03.2012г., в гр. П., на ул.”С. М.”№.. и №..., когато собственика му И.Б., при движение по пътното платно попада в необозначена и необезопасена дупка на пътното платно с размери 2,10 м х 0,95 м х 0,10 м (в/ш/д), в резултат на което са увреждени предни леви и десни гуми и джанти на автомобила, което увреждане е настъпило вследствие виновното бездействие на Община Пловдив, в качеството й на собственик на общинските пътища и възложител на работите по поддържане на общинската пътната мрежа на територията на гр.Пловдив в състояние, позволяващо нормалното придвижване на участниците в движение, сигнализиране при наличие на опасности на пътя и своевременното им отстраняване, ведно с обезщетение за забава от 202,51 лв от 17.08.2012г. до 02.04.2013г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на завеждане на ИМ – 05.04.2013г. до окончателното изплащане, както и разноските по делото от 134,69 лв за държавна такса, 100 лв депозит за САТЕ, 10 лв депозит за свидетел и 414 лв адв възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Пловдивския окръжен съд в 2-седмичен срок от връването му на страните.

                                                                           

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

МП