Гражданско дело 5637/2013 - Определение - 02-09-2013

Определение по Гражданско дело 5637/2013г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр. Пловдив, 02.09.2013 г.

 

 

            ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, VІІ граждански състав, в закрито заседание, в състав

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ : БОРИС  ИЛИЕВ

 

 

като разгледа докладваното от съдията  гр. дело №5637/2013г. на  ПРС,  VІІ  гр.с.,  за  да  се  произнесе,  взе предвид  следното:

            Производството е  по  чл.129   от  ГПК.

            Исковата  молба на  „Мобилтел”  ЕАД  е била оставена  без  движение,  като    до  ищеца  е  било  изпратено  съобщение  с  указание  да  отстрани  нередовностите  в  1- седмичен  срок   от получаване  на  съобщението. 

            Тъй като в указания  срок  нередовностите  не са  отстранени,  исковата молба  следва  да бъде върната.

            Предвид  горното и  на  основание   чл. 129  от  ГПК   съдът

 

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

            ВРЪЩА   исковата молба  на  „Мобилтел”  ЕАД.

            ПРЕКРАТЯВА  производството  по делото.

            Определението  подлежи  на  обжалване   пред  ПОС  с  частна  жалба  в  1- седмичен  срок  от  получаване  на съобщението.

 

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :/п/

 

Вярно с оригинала.

КГ