Гражданско дело 2775/2013 - Определение - 17-09-2013

Определение по Гражданско дело 2775/2013г.

ПРОТОКОЛ № 11817

 

Година 2013                                                                           гр. Пловдив

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                        ХVІ граждански състав

На седемнадесети септември                                                  2013 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

                                                      Председател: АЛЕКСАНДЪР ТОЧЕВСКИ

 

Секретар: Диана Димитрова

Сложи за разглеждане докладваното от Съдията

гражданско дело № 2775 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 11:55 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ Л.Г.К. –  редовно уведомена от предходното с. з., се явява лично и с адв. К., от преди.

ОТВЕТНИКЪТ А.С.Я. - редовно уведомена от предходното с. з., лично и с адв. Д., от преди.    

          АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

          АДВ. Д.: Представям подписана от страните молба за прекратяване на делото.

          ИЩЕЦЪТ  К.: Поддържам молбата, с която се отказвам от иска си, заявявам го и пред Вас в с. з. 

          ОТВЕТНИКЪТ Я.: Съгласен съм с отказа. Моля делото да се прекрати, уредили сме отношенията си извънсъдебно.

 

          Съдът, като взе предвид становището на страните, намира, че следва да прекрати производството по делото на основание чл. 233 от ГПК, поради направен отказ от иска. Водим от горното, 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРЕКРАТЯВА производството по делото на основание чл. 233 от ГПК, поради отказ от иска. 

 

                    Определението подлежи на обжалване от страните в едноседмичен срок от днес с частна жалба пред ПОС.

   

Протоколът се изготви в СЗ.

          Заседанието се закри в 11:59 часа.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: / П /

 

СЕКРЕТАР: / П /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д. Д.