Гражданско дело 21100/2013 - Решение - 21-02-2014

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер        723/             21.02.2014   Година                        Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    I брачен състав

На    двадесет и първи  февруари две хиляди и четиринадесета  Година

В публично заседание на деветнадесети февруари   две хиляди и четиринадесета година в следния състав:

 

           Председател: ТЕОФАНА СПАСОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  21100                                                 по описа за   2013 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

.......................................................................................................................

Ето защо, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между Д.С.Й. ЕГН ********** и С.В.Й. ЕГН ********** и двамата от ****** сключен на ***г. в гр. П. с Акт за граждански брак № ***-***/***г., по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в с. ***** на съпруга С.В.Й. ЕГН **********

ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата Д.С. И. ЕГН ********** да носи предбрачното си фамилно име Ч.

След развода съпрузите не си дължат  издръжка  един на друг.

Съпрузите декларират, че нямат придобити по време на брака движими и недвижими вещи, както и общи влогове в банки.

ОСЪЖДА Д.С. И. ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 10лева /десет лева/, представляваща държавна такса по настоящото производство.

ОСЪЖДА С.В.Й. ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 10лева /десет лева/, представляваща държавна такса по настоящото производство.

 

Решението не подлежи на обжалване.   

                

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Спасова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.