Гражданско дело 20486/2013 - Решение - 04-02-2014

Решение по Гражданско дело 20486/2013г.

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

Номер

488

Година

2014

Град

Пловдив

 

 

 

 

 

 

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

                                                                                                       

Пловдивски районен съд

пети   граждански

състав

 

На

04.02.2014г.                  

 

В публичното  заседание на   08.01.2014г. в  следния състав:

 

Председател:

 

ДАРИНА МАТЕЕВА

 

Секретар

Елена Димова

 

като разгледа  докладваното от съдията

гражданско    дело   номер    20486 по описа на ПРС за 2013г., за да се произнесе  взе предвид следното:

 

 

..................................................................................................................................................................................................

        

Р   Е   Ш   И:

 

 

ЗАДЪЛЖАВА С.Ж.П., ЕГН ********** *** се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Е.И.Д.-П., ЕГН ********** и Ж.С.П., ЕГН ********** , действащ чрез своята като м. и з. п. и двамата от гр. П.,  бул. ”Р.”№*** и адрес за призоваване: гр. П.,  ул.”Б. П.”№***

ЗАБРАНЯВА на С.Ж.П., ЕГН ********** *** да се приближава до жилището на молителите, както и местата за социални контакти и отдих на молителката за срок от 6 месеца.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата да бъде определено временно местоживеене на роденото от брака дете Ж.С.П.,  ЕГН ********** , при м.

ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА.

НАЛАГА  на  основание чл.5, ал.4 от ЗЗСД  на  С.Ж.П., ЕГН ********** *** извършената от него проява на домашно насилие спрямо Е.И.Д.-П., ЕГН **********, глоба в размер на 200/двеста/ лева.

ОСЪЖДА С.Ж.П., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на ВСС сумата от 30 /тридесет/лева-държавна такса.

Копия от Заповедта и Решението да се връчат на началника на местнокомпетентното РУП на МВР.

Решението подлежи на незабавно изпълнение, като може да бъде обжалвано пред Пловдивския окръжен съд в 7-дневен срок от съобщението му.

 

 

 

 

 

                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Д. Матеева

 

Вярно с оригинала: ЕД