Гражданско дело 20110/2013 - Решение - 13-02-2014

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер      613/               13.02.2014   Година                        Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    I брачен състав

На    тринадесети  февруари    две хиляди и четиринадесета  Година

В публично заседание на десети февруари   две хиляди и четиринадесета година в следния състав:

 

           Председател: ТЕОФАНА СПАСОВА

 

Секретар: СВОБОДА АЛЕКСАНДРОВА

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  20110                                                 по описа за   2013 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

.......................................................................................................................

Ето защо, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между Л.Х., родена на *** г. в ***, ***, от ******* и И.А.Г., ЕГН **********,***, сключен на ***г. в гр. П. с Акт за граждански брак № ***/***г., по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата Л.Х.  да носи фамилно име Х.

След развода съпрузите не си дължат  издръжка  един на друг.

Съпрузите декларират, че че нямат взаимни претенции към притежаваните от тях банкови сметки.

Съпрузите декларират, че всички движими вещи са поделили извънсъдебно помежду си и нямат взаимни претенции от имуществен характер.

ОСЪЖДА Л.Х., родена на ***г. в ***, ***, от *****, да заплати по сметка на ВСС сумата от 10 лв. /десет лева/, представляваща държавна такса по настоящото производство.

ОСЪЖДА И.А.Г., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ВСС сумата от 10 лв. /десет лева/, представляваща държавна такса по настоящото производство.

 

Решението не подлежи на обжалване.   

                

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Спасова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.