Гражданско дело 19667/2013 - Определение - 13-02-2014

Определение по Гражданско дело 19667/2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1823

 

гр. Пловдив, 13.02.2014 г.

 

            ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, 4 гр. състав, в закрито съдебно заседание на 13.02.2014 г., в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 19667 по описа на съда за 2013 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

По делото е постъпила молба от 12.02.2014 г. от ищеца „Бетаком” ЕООД, в която заявява, че оттегля изцяло предявените от него обективносъединени искове. Съдът намира, че заявеното оттегляне е отправено преди първото заседание по делото, поради което за уважаването му не е необходимо съгласие на ответника.

Съдът намира, че производството по делото следва да бъде прекратено на основание чл. 232 от ГПК.

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 19667 по описа на ПРС за 2013 г.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д. Д.