Гражданско дело 19505/2013 - Решение - 24-02-2014

Решение по Гражданско дело 19505/2013г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 770/ 24.02.2014 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на пети февруари 2014 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 19505 по описа на съда за 2013 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

..............................................................................................................................................

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Д.Н.К. ***, ЕГН ********** и Д.И.К. ***, ЕГН **********,***, ******** на ************ г. с Акт № ********  г., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

Придобитите по време на брака в режим на СИО МПС, съпрузите поделят помежду си, както следва:

В ДЯЛ на Д.Н.К. ***, ЕГН ********** се поставя правото на собственост върху следните МПС:

1. ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка АЛФА РОМЕО, модел 156, с рег.№ *******, светло сив металик, с двигател № ******, с рама № ********; със застрахователна стойност на автомобила в размер на 300 лв.

2. ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка СИТРОЕН, модел ВХ 19, с рег.№ *******, цвят бял, с двигател № *******, с рама № ********; със застрахователна стойност на автомобила в размер на 100 лв.

3. ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка АЛФА РОМЕО, модел 166, с рег.№ ********, цвят бордо металик, с двигател № ******, с рама № ******; със застрахователна стойност на автомобила в размер на 600 лв.

4. ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка ФИАТ, модел БРАВО, Хечбек, с рег.№ *****, светло син металик, с двигател № ******, с рама № *******; със застрахователна стойност на автомобила в размер на 200 лв.

Съпругата не претендира парично уравнение на дяловете си в описаните по-горе МПС и отношенията по повод делбата на автомобилите са изцяло уредени.

Съпрузите заявяват, че останалото придобитото по време на брака движимо имущество са поделили извънсъдебно помежду си и нямат взаимни претенции в тази връзка. Заявяват, че по време на брака нямат придобити недвижими имоти и вещни права върху такива, както и че нямат общи вземания, нито други общи задължения, по които да отговарят солидарно.

Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

След прекратяване на брака съпругата ще носи брачната си фамилия – К..

ОСЪЖДА Д.Н.К. ***, ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от общо 34,00 лв. (тридесет и четири лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Д.Н.К. ***, ЕГН ********** *** сумата от общо 30,00 лв. (тридесет лева), представляваща местен данък.

ОСЪЖДА Д.И.К. ***, ЕГН **********, със *********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 10 лв. (десет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР