Гражданско дело 19401/2013 - Определение - 06-02-2014

                                           О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

                                      06.02.2014г., гр. Пловдив

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ брачен състав, в закрито заседание на шести февруари две хиляди и четиринадесета година, в състав :

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

Като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 19401 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното :

          ..............................................................................................................................

 Производството по делото на  основание чл. 105 от ГПК следва да бъде прекратено и делото да се изпрати на Районен съд – гр. Карлово  по подсъдност.

         Ето защо съдът

 

                                      О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

          ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №  19401/2013г. на ПРС – ІІ бр. състав.

         ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – гр. К.

         Определението подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР