Гражданско дело 18962/2013 - Решение - 25-02-2014

                                            Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 783

 

                                     гр. Пловдив, 25.02.2014 г.

 

                                      В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ брачен състав, в открито заседание на пети февруари  две хиляди и четиринадесета година в състав :

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

При участието на секретаря ТОДОРКА РАДЕВА, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 18962 по описа на съда за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното :

..........................................................................................................................

         С оглед гореизложеното,  съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         РАЗРЕШАВА на малолетното дете И. М. П., ЕГН ********** чрез неговата майка  и законен представител В.И.Д., ЕГН ********** ***,   да  бъде издаден  паспорт за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, без да е необходимо за целта съгласието на бащата М.С.П., ЕГН ********** ***.

РАЗРЕШАВА на  малолетното дете И. М. П., ЕГН ********** чрез неговата майка  и законен представител В.И.Д., ЕГН ********** ***,   да пътува до **** и обратно с необходимите за това м. д. за периода от **** до края на учебната *****г., придружено от майката  В.И.Д., ЕГН ********** или определено от нея трето лице,   без да е необходимо за целта съгласието на   бащата М.С.П., ЕГН ********** ***.

 ИЗМЕНЯ режима на лични отношения, постановен с решение № 3017/16.07.2012 г. по гр. дело № 7831/2012 г. на ПРС, ІV брачен състав, влязло в сила на 07.08.2012г., като за периода от **** г. до края на учебната **** г. в ****, се определи режим на лични отношения по следния начин: по време на цялата ваканция за коледните и новогодишни празници в ****, детето И. М. П. ще бъде в Р. Б. на адреса на бащата в гр. Р., *****, като за целта бъде доведено и върнато от майката или определено от нея лице, на разноски на майката. За краен момент на пребиваване на детето в ****, да се счита края на учебната **** г., като детето бъде върнато в Б. на разноски на майката в двуседмичен срок след края на тази учебна година.

         Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР