Гражданско дело 18919/2013 - Решение - 25-02-2014

Решение по Гражданско дело 18919/2013г.

РЕШЕНИЕ   

                                                  

Номер        792/                 25.02.2014   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      I брачен състав

На двадесет и пети февруари две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание на седемнадесети февруари две хиляди и четиринадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  18919                                                    по описа за   2013 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

....................................................................................................................

По изложените съображения съдът

Р Е Ш И :

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между М.Х.Л., ЕГН **********,*** и И.А.Л. ЕГН **********,*** на ***г. с Акт за граждански брак № ***/***г., като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.49 ал.4 от СК за следното:

ПОСТАНОВЯВА съпругата М.Х.Л., ЕГН ********** да носи предбрачното фамилно име: Х.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето Е. И. Л. ЕГН ********** на майката М.Х.Х., ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Е. И. Л. ЕГН ********** при майката М.Х.Х., ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между детето Е. И. Л. ЕГН ********** и бащата И.А.Л. ЕГН **********, както следва: всяка първа, трета и пета /когато има такава/ събота и неделя от месеца, от 10.00 ч. в съботния ден до 18.00 ч. в неделния ден, с преспиване на детето при бащата. Тридесет дни през лятото, които да не съвпадат с платения отпуск на майката, през Коледните празници на всяка четна календарна година за времето от 10.00 часа на 23 декември до 18.00 часа на 29 декември, а през нечетните календарни години за същия период детето ще бъде при майката; през новогодишните празници на всяка нечетна календарна година, считано от 10.00 часа на 30 декември до 18.00 часа на 5 януари на следващата календарна година, а за същия период на четните календарни години детето ще бъде при майката; както и за 2 дни през Великденските празници на всяка календарна година.

ОСЪЖДА бащата И.А.Л. ЕГН ********** да заплаща на ненавършилото пълнолетие детето Е. И. Л. ЕГН **********  чрез неговата майка и законен представител М.Х.Х., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 95,00 лв. /деветдесет и пет лева/, считано от 01.03.2014г. до възникване на причини, обуславящи изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище находящо се в гр.П., бул."Ш. с." № - п. на М.Х.Х., ЕГН **********, като И.А.Л. ЕГН ********** се задължава да освободи същото до 01.03.2014г.

Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг.

ОСЪЖДА И.А.Л. ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 83,40 лева /осемдесет и три лева и 40 ст./, представляваща държавни такси за настоящото производство.

ОСЪЖДА М.Х.Х., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 15,00 лева /петнадесет лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Пловдивския окръжен съд.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Маслинкова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.